Vlasy24.sk
Dnes je 27.Febru�r 2024
meniny m Alexander, zajtra Zlatica
Registr�cia
Ako nakupova?
Obchodn� podmienky
O spoloenosti
�vod V�etko o clip-in Vzorkovn�k farieb Clip-in Kerat�n Micro-ring Kontakt
Clip-in vlasy
Clip In vlasy 45 cm
Clip In vlasy 50 cm
Clip In vlasy 50 cm - tandard
Clip In vlasy 50 cm - Extra
Clip In vlasy 50 cm - Extra hust
Clip In vlasy 60 cm - tandard
Clip In vlasy 60 cm - Extra
Clip In vlasy 60 cm - Extra hust
Clip In vlasy 70 cm
Clip In vlasy 70 cm - Extra
Clip In vlasy 90 cm
Clip In vlasy 90 cm - Extra
Clip In cop
Clip In jednopsov

Chcem by? informovan� e-mailom o z3av�ch a novink�ch.

 

1. Aký je rozdiel medzi 95g, 115g, 150g?

Rozdiel je len v hmotnosti. Tieto Clip in vlasy sú vyrobené z rovnako kvalitnej najvyššej triedy 100% udského vlasu. Pokia máte záujem len o zahustenie Vašich vlasov, doporuili by sme Vám 95g clip in vlasy.Ak máte Vaše vlasy jemné a normálne husté, vhodné na zhustenie a predenie Vašich vlasov budú 115g Clip in vlasy. Ale ni nepokazíte, ke si vyberiete 150g, ktoré Vám dodajú väší objem a väšiu hustotu.Ak, však máte hustejšie vlasy, a chceli by ste ich krásne predi, najlepší výber pre Vás budú 150g Clip in vlasy, ktoré Vám dodajú bohaté zhustenie a prirodzené predenie.

2. o sú Clip in vlasy?

Clip in vlasy sú vlasové príesky, ktoré obsahujú klipy/pukaky, a sú urené na rýchle predenie a zhustenie Vašich vlasov. Je to rýchly, samo aplikovatený spôsob, ktorý nepoškodzuje Vaše skutoné vlasy. Clip in vlasy majú jeden, ale väšinou viac kusov vlasových pásov, a ahko sa pripevnia pukakami za pár minút. Predlovanie Clip in vlasmi je najrýchlejší a cenovo najdostupnejší spôsob, ako vylepši vzhad Vašich vlasov.

3. Na akú kvalitu vlasov, by som sa mala zamera pri nákupe Clip in vlasov?

100% udské Remy Clip in vlasy - Remy vlasy sú vyrobené iba z najvyššej kvality udských vlasov. Naše Remy vlasy majú 100% správnu koiku (pokoku) vlasu - od korienkom a ku konekom. Vlasy majú dlhšiu ivostnos, a sú hodvábne a odolné proti zamotaniu. Remy vlasy sú najlepšou vobou pri nákupe Clip in vlasov.

4. o sú Remy vlasy?

 Remy vlasy sú kvalitou na najvyššom stupni skutoných udských vlasov, ktoré sú pouívané na predlovanie vlasov, príeskov, parochní, pretoe tieto vlasy dosahujú najprirodzenejší vzhad.Remy vlasy sú povaované za najkvalitnejšie udské vlasy, pretoe kutikuly zostanú zachované, a nie sú vyzleené ako pri non-Remy (NieRemy). Zachovanie kutikuly vlasov, a ich prispôsobenie sa v jednom smere, vytvára krásny a prirodzený vzhad. Tento proces zabezpeuje, e vlasy zostanú mäkké, lesklé, hodvábne a odolné proti zamotaniu.Vlasy24.sk pouíva na predenie Clip in vlasov len tie najlepšie kvalitné Remy udské vlasy, o znamená, e vlasy boli starostlivo triedené po zhromadení z vlasov od darcu, aby všetky kutikuly boli rovnakého smeru a dky.

 5. Aký je rozdiel medzi udskými a syntetickými Clip in vlasmi?

Clip in vlasy z udských vlasov sa môu farbi, kulmova, ehli a pod. Môete s nimi robi všetko, o so svojimi skutonými vlasmi. Môete pokojne pouíva klasické vlasové prípravky, ktoré ste pouívali doteraz. Clip in vlasy z umelých/syntetických vlasov, sú citlivé na slnené iarenie. Nevydria tak dlho, ako udské vlasy, a je aké ich zladi s Vašimi skutonými vlasmi, pretoe nevyzerajú a tak prirodzene ako udské vlasy.

6. Ako dlho trvá nasadenie Clip in vlasov?

Vyššie sme spomínali, e Clip in vlasy obsahujú klipy/pukaky, ktoré majú silikónový pásik proti zošmyknutiu, a pukaky sú neviditené, ke si ich pripnete a schováte pod skutoné vlasy. Praxou Vám bude nasadenie Clip in vlasov trva menej ako 5 minút, a odopnutie asi 60 sekúnd.

7. Aké najkratšie vlasy musím ma, aby som mohla poui Clip in vlasy?

Rôzne spolonosti odporúajú rôzne dky, ale domievame sa, e pre dosiahnutie najlepších výsledkov, by ste mali ma Vaše vlasy dlhé aspo 15cm, aby Vaše predenie vlasov vyzeralo prirodzene a krásne.

8. Ako dlho Clip in vlasy vydria?

ivotnos Clip in vlasov sa uruje poda Vašej starostlivosti. Obvykle ivotnos našich predlovaných vlasov je od 4 mesiacov do jedného roka, v závislosti na tom, ako asto sa nosia, a ako sa o ne staráte.

9. Kto môe nosi Clip in vlasy?

Kadý, kto chce väšiu dku alebo objem, alebo vylepši vzhad svojich vlasov predenými vlasmi. Clip in vlasy sú bezpené pre eny, muov a aj pre deti. Predenie vlasov je skvelý výber pre eny, ktoré chcú meni svoj imid a výzor poda príleitostí alebo poda obleenia.

10. Ako asto by som mala umýva Clip in vlasy?

Clip in vlasy by sa mali umýva cca kadých 10-20 nosení, alebo ke sú príliš zašpinené, nasiaknuté dymom, alebo je na nich vea stylingových prípravkov.

11. Kedy by sa mali Clip in vlasy nosi?

Predené vlasy môete nosi kdekovek a kedykovek chcete. Sú ideálne pre príleitostné nosenie, ale aj na pravidelné kadodenné pouívanie. Kadodenné nosenie Clip in vlasov, Vám zjednoduší a urýchli úpravu Vašich skutoných vlasov. Neodporúame pouíva Clip in vlasy pri plávaní v morskej alebo chlórovanej vode, pretoe sa rýchlejšie niia. Neodporúame spa s nasadenými Clip in vlasmi.

12. Môem prefarbi Clip in vlasy?

Áno, Clip in vlasy môete prefarbi, ale odporúame farbenie v kaderníckych salónoch, kde pouívajú kvalitné farby. Najvhodnejšie je, ke si zakúpite svetlejší odtie Clip in vlasov, a ten zafarbíte do tmavšieho odtiea. Opaný postup by bol problémový. V prípade prefarbenia Clip in vlasov, vyskúšajte farbu na pár pramienkoch Clip in vlasov, aby ste sa ubezpeili, e výsledný odtie bude presne taký, aký oakávate. Odporúame vyui iastone permanentnú farbu, pretoe je ovea šetrnejšia k predlovaným vlasom.

13. Môem ehli Clip in vlasy?

Áno, môete ich ehli, fénova, kulmova, natáa a upravova Clip in vlasy ako len chcete. Môete ich upravova ako svoje vlastné vlasy. Avšak, pri pouívaní vlasových spotrebiov, odporúame vyskúša teplotu na menšom vlasovom páse, aby ste ich vysokou teplotou nezniili.

14. Aké vlasové produkty môu by pouité na Clip in vlasy?

Môete pouíva klasické vlasové produkty, ktoré ste pouívali doteraz (šampón, kondicionér). Odporúame raz za as poui kvalitnú vyivovaciu masku, alebo produkty urené pre suché a poškodené vlasy, pretoe Clip in vlasy nie sú vyivované vnútra, preto ich treba vyivi zvonka, cez vlasové prípravky. Na dovolenke, by ste mali poui ochranné spreje alebo séra, pretoe sú vemi prínosné a predia ivotnos Clip in vlasov. 

Ko��k

0,00     ( 0,00 Sk )

Ko��k / Objedn�vka
100% 1udsk� Remy vlasy
V�etko skladom - odosielame ihnei
Expresn� dorueenie
Naposledy prezeran�
@ 2009 Vlasy24.sk. V�etky pr�va vyhraden�. Webdesign, webhosting.
Poeet pr�stupov: 2662361

Na na�ej webovej str�nke pou��vame r�zne s�bory cookies za �eelom zabezpeeenia jej 3ah�ieho pou��vania a vyhodnocovania. Viac o pou��van�ch s�boroch cookies a mo�nostiach ich deaktiv�cie sa dozviete na str�nke Obchodn� podmienky