Vlasy24.sk
Dnes je 27.Febru�r 2024
meniny m Alexander, zajtra Zlatica
Registr�cia
Ako nakupova?
Obchodn� podmienky
O spoloenosti
�vod V�etko o clip-in Vzorkovn�k farieb Clip-in Kerat�n Micro-ring Kontakt
Clip-in vlasy
Clip In vlasy 45 cm
Clip In vlasy 50 cm
Clip In vlasy 50 cm - tandard
Clip In vlasy 50 cm - Extra
Clip In vlasy 50 cm - Extra hust
Clip In vlasy 60 cm - tandard
Clip In vlasy 60 cm - Extra
Clip In vlasy 60 cm - Extra hust
Clip In vlasy 70 cm
Clip In vlasy 70 cm - Extra
Clip In vlasy 90 cm
Clip In vlasy 90 cm - Extra
Clip In cop
Clip In jednopsov

Chcem by? informovan� e-mailom o z3av�ch a novink�ch.

 

Ako nakupova 

Vyhadanie konkrétneho produktu
Ak ste sa rozhodli pre konkrétny produkt, ktorý si chcete kúpi, môete daný produkt nájs niekokými spôsobmi:
1. na avej strane pod logom Vlasy24 nájdete monos "Hadaj", do prázdneho políka staí zada názov hadaného produktu alebo as názvu a kliknú na Hadaj, automaticky sa Vám daný produkt zobrazí
2. na avej strane pod nápisom clip in - vlasy je rozdelenie clip in vlasov,na 45cm, 50cm, 50cm - Extra, 60cm, 60cm - Extra a 70cm, po kliknutí na príslušnú dku sa Vám zobrazí zoznam danej skupiny, v tejto sekcii si môete vybra odtie, v rámci ktorej si chcete nájs konkrétny produkt.
Ak ste si u našli presne produkt, ktorý si chcete kúpi zadáte poadovaný poet kusov a stlaíte tlaidlo Kúpi. Produkt sa Vám pridá do nákupného košíka a obsah košíka môete vidie vdy v pravej asti obrazovky.

Nákupný košík
V prípade, e ste si vloili do košíka všetky produkty o ktoré máte záujem, obsah Nákupného košíka si môete zobrazi kliknutím na tlaidlo Košík / Objednávka. Obsah a poet kusov môete kedykovek zmeni:
1. kliknutím na tlaidlo "x" vymaete danú poloku z nákupného košíka
2. v kolonke "poet" môete zmeni poet kusov daného produktu

Ke ste sa rozhodli tovar, ktorý sa nachádza vo Vašom Nákupnom košíku, kúpi, kliknite na tlaidlo "OBJEDNA".
Potom musíte uvies svoje prihlasovacie meno a heslo.
Následne si vyberiete spôsob dopravy a spôsob platby.
Objednávku odošlete kliknutím na tlaidlo "ODOSLA OBJEDNÁVKU".

K tomu aby ste objednávku odoslali je potrebné by registrovaným uívateom stránok vlasy24.sk.

Pre odoslanie objednávky zákazník musí súhlasi s obchodnými podmienkami prevádzkovatea. V okamihu ke potvrdíte objednávku, stáva sa táto záväznou a obdríte od nás e-mail s potvrdením o prijatí objednávky. Objednávky zvykneme overova telefonicky.
 

 

Ko��k

0,00     ( 0,00 Sk )

Ko��k / Objedn�vka
100% 1udsk� Remy vlasy
V�etko skladom - odosielame ihnei
Expresn� dorueenie
Naposledy prezeran�
@ 2009 Vlasy24.sk. V�etky pr�va vyhraden�. Webdesign, webhosting.
Poeet pr�stupov: 2662346

Na na�ej webovej str�nke pou��vame r�zne s�bory cookies za �eelom zabezpeeenia jej 3ah�ieho pou��vania a vyhodnocovania. Viac o pou��van�ch s�boroch cookies a mo�nostiach ich deaktiv�cie sa dozviete na str�nke Obchodn� podmienky